Om prissætningen

Nærværende fællesindskoncept er udviklet med henblik på at kunne købe mindre partier direkte fra producenterne med lavest mulige omkostninger. Det er klart, at med mindre partier kan man gå glip af rabatter hos producenterne, og transportomkostningerne pr. flaske bliver alt anden lige højere. Men der kan spares på en række andre områder.

For det første: Hvis omsætningen på årsbasis holdes under 50.000, så behøver man ikke at momsregistrere sig. Følgelig skal jeg ikke opkræve moms. Til gengæld skal der så betales moms i Italien. Men momssatsen i Italien er 22% (i modsætning til 25% i Danmark), og momsen beregnes af købsprisen hos producenten, hvor den i Danmark beregnes af salgsprisen inkl. transport, afgifter og avance. Ydermere undgår jeg at skulle betale emballageafgift, og gebyr for fødevaremyndighedernes kontrol.

For det andet er der ikke omkostninger til lager. Og for det tredje beder jeg om bankoverførsel, fordi det i modsætning til alle andre betalingsmåder er omkostningsfrit. Endelig for det fjerde skal jeg ikke tjene på indkøbet, jeg beregner mig blot et mindre ekspeditionsgebyr.

Alt i alt betyder disse ting, at priserne bliver ganske attraktive og for eksempel noget lavere, end vi kunne tilbyde under det tidligere VIN & MUSIK I/S, selv om vi da endte med ikke at kunne dække vores omkostninger.

Selvfølgelig betyder grænsen på 50.000 pr. år, at der er begrænsninger på, hvor mange gange pr. år, der kan købes ind. Det vil tiden vise.