Behandling af persondata

Alle persondata, der opbevares af VIN & MUSIK, er afgivet af dig selv, og hjemmesiden kræver eksplicit samtykke for hver ny registrering. Vi benytter udelukkende oplysningerne til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi registrerer ingen personfølsomme, og ingen data videregives eller sælges til uvedkommende trediepart.

Faktureringsadresse: Vi beder om navn, adresse, email og telefonnummer. Disse oplysninger er nødvendige for at gennemføre en handel. Navn, adresse og telefonnummer må nødvendigvis også videregives til et eventuelt transportfirma. Alder må opgives for at sikre, at alderskravet vedrørende salg af alkohol er opfyldt. Vi er forpligtet i henhold til bogføringslovgivningen til at opbevare fakturaoplysninger i 5 år, derefter vil de blive slettet.

Kundekonto: En kundekonto kræver de samme oplysninger som faktureringsadressen. De tjener udelukkede til at gøre det nemmere for dig at vende tilbage til webshoppen. Oplysninger opbevares, indtil du selv lukker din konto. Dog slettes kontoen, hvis den har været inaktiv i 5 år.

Nyhedsbrev: Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve, beder vi separat om dit navn og din emailadresse. Disse oplysninger bruges udelukkende til at sende mails fra VIN & MUSIK. De opbevares, indtil du beder om at blive slettet fra maillisten.

Oplysninger opbevares dels på VIN & MUSIKs egen server, dels på vores webserver, og der tages dagligt backup. Kun den dataansvarlige har adgang til oplysningerne.

Du har ret til at til enhver tid at få at vide, hvad vi har registreret om dig. Send blot en anmodning på mail. Du har også ret til at få berigtiget eventuelle fejl. Som anført bliver oplysninger slettet, når de ikke længere er nødvendige. Du kan selv til enhver tid slette din kundekonto. Du har endvidere ret til at blive slettet fra maillisten, når du ønsker det. Alle mails rummer et link, der giver mulighed for dette.